Tag: Inner Peace

Full Lyrics of Hanuman Chalisa in Hindi

हनुमान चालीसा श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि, बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार।। जय हनुमान ज्ञान गुन सागर, जय कपीस तिहुं लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा...

Podcast on Selfcare: Monsoon Love

It’s a great experience to record my thoughts through podcasting. I want to share my learnings to understand the philosophy of life. Now a days when the world is passing through a tough time and every individual is facing mental stress and frustration. I started this podcast to talk...